Gaeilge

Irish Medical Terms

Gradiam

Ag caint leis an dochtúir...talking to the doctor

 • Conas tánn tu?- How are you?
 • Conas a bhraitheann tú?- How are you feeling?
 • Cad atá ort?- what’s bothering you?
 • An bhfuil tú ag teacht chugat féin?  – Are you recovering?
 • Cad a tharla duit?- what happened to you?
 • Nílim rómhaith – I’m not too good
 • Ní rabhas ag braistint rómhaith – I wasn’t feeling great
 • Caithfead dul fé scian go luath / Caithfead obráid a bheith agam –  I must go under the knife soon/have an operation
 • Bhain timpiste dó/di –  He/she had a accident
 • Dheineas coinne leis an dochtúir – I made a appointment with the doctor
 • Dhein sé an brú fola a thástáil – He did a blood pressure test
 • Tá airtríteas sna lámha agus sna cosa (orm) –  I have arthritis in my hands and feet
 • Tá tinneas cinn orm – I have a headache
 • Tá mo ghualainn ag cur amach – my shoulder is at me
 • Tá an ailse air – he has cancer
 • Bhuail taom croí Seán – Sean had a heart attack
 • Tá an galar dubhach orm –I’m depressed
 • Tá rua agam – I have shingles
 • Thug sí oideas dom – she gave me a prescription
 • Thug an poitigéir cógas leighis dom – The pharmacy gave me medication

Baill Coirp

Body Parts
Treatments

Cóireálacha

 • patient othar
 • doctor dochtúir
 • nurse (ban)altra
 • plaster cast I bplástar
 • plaster bindealán
 • recovery biseach / ag teacht chuige
 • physiotherapy fisiteiripe
 • counsellor comhairleoir
 • ambulance othar -charr
 • pharmacy cógaslann
 • medicine cógais
 • tablet piolla
 • inhaler análóir
 • ointment ungadh
 • vaccine vaicsín
 • injection instealladh
 • dose dáileog
 • exercise aclaíocht
 • losing weight meachain a chailliunt
 • meditation machnamh
 • yoga íoch Íoga
 • counselling comhairleoireacht
GP Surgery in Dingle, Ireland

Clinic Cois Abhann

Uaireanta Oscailte
Surgery Open Hours

local doctors cover via Southdoc (0818 355 999) when closed